Home Nieuws

Nieuws

Nu ook voor asbestslachtoffers met asbestose mogelijkheid voor financiële tegemoetkoming.

Per 1 april 2014 komen meer asbestslachtoffers in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS). Ook asbestslachtoffers waarbij de ziekte asbestose is geconstateerd kunnen, wanneer zij aan alle voorwaarden voldoen, van deze regeling gebruik maken.

 

Al in december 2005 heeft de toenmalige staatssecretaris Van Hoof de toezegging gedaan over uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers met de ziekte asbestose. Nu, ruim 8 jaar later, is het zover. Het Comité Asbestslachtoffers heeft zich altijd sterk gemaakt voor uitbreiding van de regeling voor asbestose slachtoffers. Wij zijn dan ook heel blij dat er nu eindelijk een stap is gezet in de richting van de asbestslachtoffers met asbestose, een vergeten groep. 

Lees meer...

Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE

Op 4 februari ging Actiecomité Asbest-Nedstaal-NEE gezamenlijk met de gemeente Alblasserdam naar het Gerechtshof te Den Haag om een omstreden vergunning van tafel te krijgen.

Jan van Zelm van het Comité Asbestslachtoffers was die dag aanwezig en schreef een persoonlijk verslag.

Lees meer...

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: Actieplan asbestverwijdering nodig

Regels rond het verwijderen van asbest worden vaak niet nageleefd en de controle schiet te kort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat hier snel verandering in moet komen. ‘Asbest is een levensgevaarlijke stof en het niet naleven van de regels voor sanering kan voor nare situaties zorgen. Wat de SP betreft moet Nederland binnen 20 jaar asbestvrij zijn.’

Lees meer...

"38 bakkers kregen asbestkanker van broodovens"

 

De uitzending van Zembla van 9 januari jl. heeft veel reacties losgemaakt. Op onze website de reactie van Klinisch arbeidsgeneeskundige Gert van der Laan.

 

Lees meer...

Eerste asbestclaim tegen staat ingediend.

“Ze gaan toch dood, denkt de staat zeker”

 

Onder deze kop stond 13 november in Trouw een interview met Klaas Jasperse (58). Bij Klaas is de diagnose mesothelioom gesteld en hij heeft nu, samen met zijn advocaat Bob Ruers, een unieke stap gezet. Om volledige schadevergoeding te krijgen heeft Klaas de staat aansprakelijk gesteld. Het is voor het eerst dat de overheid een schadeclaim krijgt wegens onvoldoende wetgeving, toezicht en handhaving in het asbestdossier.

Lees meer...

Asbestverhalen

Geef Asbestslachtoffers een stem!

Jan van Zelm sr.

Jan van Zelm jr: "Mijn vader overleed in september 2008 aan buikvlieskanker." Toen hij 14 jaar was begon hij met werken. Allereerst volgde hij de bedrijfsopleiding bij de destijds grootste scheepswerf van Nederland. Trots als een pauw begon hij daar.

Lees meer...